Theo tôi, HR là…

HR là viết tắt cho từ Human Resources, nghĩa là nguồn nhân lực, người làm HR là làm việc với con người.

Các công việc có thể có của HR:

1. Xây dựng bản mô tả công việc và tiêu chuẩn thực hiện công việc:

Xây dựng mô tảm tiêu chuẩn, và yêu cầu về công việc là hoạt động đầu tiên và có thể nói là cơ bản nhất. Thông qua việc tìm hiểu, quan sát thực hiện công việc của mọi người, HR sẽ phân tích và thiết kế công việc. Đây cũng là tiêu chuẩn đánh giá ứng viên và công cụ đo lường việc hoàn thành công việc.

2. Tuyển dụng nhân lực:

Tuyển dụng là hoạt động cơ bản của tổ chức. Sau khi nhận hồ sơ, HR sẽ sàng lọc và liên hệ ứng viên mời tham gia phỏng vấn. Tùy theo quy mô, chính sách nhân sự từng tổ chức tuyển dụng sẽ có quy trình khác nhau. Sau khi trải qua tất cả các giai đoạn, ứng viên sẽ trở thành nhân viên chính thức của công ty.

3. Đào tạo và phát triển:

 Xác định nhu cầu đào tạo, xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai và đánh giá hiệu quả. Bên cạnh đó, cần xây dựng ngân sách cho đào tạo để lựa chọn phương pháp phù hợp, xây dựng lộ trình công danh gắn với đạo tạo và đánh giá năng lực.

4. Tính lương và chính sách phúc lợi:

Tổ chức sẽ trả lương cho người lao động dựa trên luật pháp, giá trị công việc và giá trị sức lao động. Ngoài ra, tổ chức và người lao động phải hoàn thành các nghĩa vụ của nhà nước: BHXH, BHYT, BHTN và thuế TNCN.

5. Quan hệ lao động:

Quan hệ lao động bắt đầu từ khi người lao động ký hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể, thực hiện các nội quy quy chế cho đến khi xử lý kỷ luật, giải quyết tranh chấp lao động và cho người lao động nghỉ việc.

6. Lập kế hoạch và tổ chức sự kiện:

Lập kế hoạch, kết nối mọi người thông qua các hoạt động, tổ chức, sự kiện khác nhau để gắn bó tinh thần thêm trong công ty.

You are not authorized to see this part
Please, insert a valid App IDotherwise your plugin won't work.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>